About Us

Non-Resident Nepali Association (NRNA) was established with the purpose of uniting and binding the Nepali Diaspora under one umbrella on 11 October, 2003. In the course of completing 10 years of its existence NRNA has developed into a non-governmental global organization and a network of Nepali origin by establishing National Coordination Council (NCC) in 69 countries to represent its interests, concerns and commitments. Wherever we Nepalis may go or settle, whichever nationality we may possess, we never forget our land of origin, the land which holds our identity and soul. We rejoice in the achievement of our beloved country and her people and are disheartened by their sufferings and failures. Our belief:“Once a Nepali you always remain a Nepali”, is reinforced by our commitment to streamline our energy and resources for the transformation of the Nepali society. It is the duty and responsibility of every nation to promote, represent and safe guard the welfare of its nationals or people of its origin having foreign nationality and this will ultimately be in the interest of the nation. The national interest that can be fulfilled by the diasporas has not been hidden from the international arenas. The network of Nepali Diaspora represented by NRNA has developed itself into a formidable force that can represent Nepali interest globally. Keeping all these in mind, the Government of Nepal has given legal status to Nepali Diaspora by promulgating Non-Resident Nepali Act 2064. For practical purposes Nepali citizens living outside South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) member countries or People of Nepali Origin (PNO) holding foreign nationality other than SAARC nations are considered as NRNs.
Motto: "For Nepali by Nepali"
Strategic Goals:
The Strategic Goals of NRNA is to unite and bring Nepali residing all over the world under one umbrella; protect and promote their interest in and outside Nepal and utilize their potentials and resources for the welfare of Nepal. To achieve these objectives the association shall conduct the following activities:
1. Promote and protect the rights and interest of Nepalis residing outside Nepal
2. Establish a global network and a common platform for Nepalis Diaspora
3. Attract and facilitate NRNs investment including foreign direct investment (FDI) for economic and social development of Nepal
4. Promote tourism and preserve Nepali culture and heritage globally
5. Mobilize the knowledge, skills, capital and other resources within the disposal of NRNs for the socio economic development of Nepal.
हाम्रो बारेमा » बिस्वको कुना कुनामा २५ लाख भन्दा ज्यादा नेपालीहरु भिभिन्न उदेश्यले छरिएर बसेको अवस्थामा उनीहरुबीच एउटा संजाल स्थापना गरि, उनीहरुको शिप, ज्ञान र अनुभवलाई हाम्रो मातृभूमि नेपालको उन्नति,प्रगति र बिकासमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले यसैगरी बिस्वको कुना कुनामा बसिरहनुभएका हाम्रा अग्रज बिद्दिजिवीहरुको एक भेलाले सन् २००३ मा एन.आर.एन.ए (NRNA) NON-RESIDENT NEPALI ASSOCIATION यानिकी "गैर आवाशीय नेपाली संघ" भन्ने संस्थाको स्थापना भयो | विश्वको जुन जुन मुलुकमा नेपालीहरु छन्, उक्त देशमा NATIONAL CO-ORDINATION COUNCIL (NCC) "रास्ट्रिय समन्वय परिषद" गठन गरि उक्त मुलुकबाट कम्तिमा पनि एक जना प्रतिनिधि छानी INTERNATIONAL CO-ORDINATION COUNCIL (ICC) "अन्तरास्ट्रिय समन्वय परिषद" को स्थापना भयो | जसको फलस्वरूप हाल आएर ५९ मुलुकमा "रास्ट्रिय समन्वय परिषद" गठन भैसकेको छ| "साइप्रस" को परिप्रेक्ष्यमा सन् २००४ मा राजधानी निकोसियामा गरिएको एक भेलाले "रास्ट्रिय समन्वय परिषद" को गठन गरेको थियो | र तेस्रो मुलुक हुन गएको थियो साइप्रस जहाँ "रास्ट्रिय समन्वय परिषद" को स्थापना भएको थियो | तत् पश्चात NRNA-NCC साइप्रसले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म साइप्रसमा भएका नेपालीहरुको सहयोग र मातृभूमि नेपालको सहयोगको निम्ति "अन्तरास्ट्रिय समन्वय परिषद" को माध्यमबाट योगदान पुर्याउदै आइरहेकोछ | साथै नेपालीहरुले साइप्रसमा भोगिरहेको समस्याहरुको निराकरणको निम्ति पनि बेला बखत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने देखि लिएर साइप्रसबाट के कस्तो खालको फाइदा उठाउन सक्छ नेपालले भन्ने खालको सुझावहरु पनि पठाउने गर्दै आइरहेको छ | सन् २००९ को ३० सेप्टेम्बरमा साइप्रसको गृहमन्त्रालयले NRNA-NCC साइप्रसलाई एउटा संस्थाको रुपमा मान्यता प्रदान गरि दर्ता नम्बर ३३२४ प्रदान गरेको छ | साइप्रसमा नेपालको पहिचान गराउने प्रमुख उद्देश्यको साथ कार्यरत बर्तमान कार्यसमितिले समय समयमा नेपालीहरुलाई एक जुट गराउने खालका कार्यक्रमहरु, स्थानीय संघ संस्थाको साथमा बिभिद साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु, नेपालको पर्यटन बिकासमा टेवा पुर्याउने उदेश्यले पर्यटकीय ठाउँहरुको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नु र स्थानीय नागरिकहरुलाई नेपाल घुम्न जानु प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ |